Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Central Arkansas Workforce Logo- Click here to return to home page

TRUNG TÂM ARKANSAS

KHU VỰC PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG

Cuộc họp ban phát triển lực lượng lao động dự kiến vào tháng 2023 năm XNUMX

Ban Giám đốc Phát triển Lực lượng Lao động Trung tâm Arkansas dự kiến sẽ họp vào ngày 13 tháng 2022 năm 4 lúc 00:XNUMX chiều.

Dưới đây là thông tin để tham gia hầu như nếu cần:

Tham gia cuộc họp thu phóng

ID cuộc họp: 929 245 9836

Mật mã: 133867

Di động một lần nhấn

+13126266799

9292459836 #

*133867# Hoa Kỳ

1 lượt xem0 bình luận

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page