Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Central Arkansas Workforce Logo- Click here to return to home page

TRUNG TÂM ARKANSAS

KHU VỰC PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG

Construction Workers

Khám phá các khả năng

Tăng cơ hội kiếm được một công việc được trả lương cao.

ACCOMMODATION & FOOD SERVICE

ACCOMMODATION & FOOD SERVICE

The Accommodation and Food Services sector employs 27,081 individuals with 1,673 business locations across the Central Arkansas Workforce Development Area. Many of the jobs in this industry do not require formal education. The overwhelming majority (84%) of these jobs are at restaurants, with the largest occupations of fast food and counter workers, and waiters/waitresses.

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

​Collectively, there are 15,713 jobs and 1,759 various businesses in the Central Arkansas Workforce Development Area throughout the construction sector. It’s been said “college isn’t for everyone” and in fact those that chose vocational paths often have a much easier time obtaining a job at a higher wage than someone who attended a four-year institution.

EDUCATION & HEALTH SERVICES

EDUCATION & HEALTH SERVICES

​The education and health services supersector is part of the service-providing industries supersector group. The Central Arkansas Workforce Development Area comprises over 3,721 payrolled businesses that employ 86,964 individuals throughout the region within this industry.

FINANCE & INSURANCE

FINANCE & INSURANCE

​The Finance and Insurance sector employs 18,126 individuals across 1,451 business locations in the Central Arkansas Workforce Development Area. The Commercial Banking, Insurance Agencies, and Brokerages industry account for almost 64% of the employment in the sector.

MANUFACTURING

MANUFACTURING

According to EMSI, the Central Arkansas Workforce Development Area is home to 552 manufacturing business locations that develop a wide range of products and employ over 18,000 individuals. Some specializations exist in the region, such as sanitary paper products, ammunitions, iron and steel pipe and tube, electronic connectors, and unlaminated plastics.

OTHER SERVICES

OTHER SERVICES

The Other Services sector employs 18,180 individuals across 1,596 business locations in the Central Arkansas Workforce Development Area. This sector includes various industries such as religious organizations, automotive repair, car washes, pet care, and laundry services.

PROFESSIONAL & BUSINESS SERVICES

PROFESSIONAL & BUSINESS SERVICES

In the Central Arkansas Workforce Development Area, this supersector has 3,711 business locations that employ 39,273 individuals. The largest occupations accounts for approximately 6,000 jobs in 2021, which do not require formal education.

TRADE & TRANSPORATION

TRADE & TRANSPORATION

According to EMSI, there are 4,550 business locations in the Trade and Transportation supersector employing 64,012 individuals within the region, making it one of the largest supersectors in the area.

Các ngành theo yêu cầu trong

Trung tâm Arkansas

Để đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động của doanh nghiệp và ngành công nghiệp, chúng tôi đã sử dụng phân tích dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người tìm việc mọi lợi thế mà họ cần để cải thiện mức sống của mình trên toàn bộ khu vực dịch vụ sáu quận của chúng tôi. Tám lĩnh vực công nghiệp được liệt kê dưới đây sẽ tăng khả năng người tìm việc tìm được một công việc được trả lương cao.

TẠI SAO CÓ NHỮNG NGÀNH NÀY?

Các ngành có nhu cầu này được xác định như thế nào? _Cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Ban quản trị sử dụng phân tích dữ liệu và kết luận rút ra từ tài liệu LEVERAGE như một bước xúc tác đầu tiên để đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động của doanh nghiệp và ngành công nghiệp và cung cấp mọi lợi thế cho những người tham gia để có được mức sống cao hơn trong toàn bộ khu vực dịch vụ sáu quận của chúng tôi.

bottom of page